Skötselråd till våra ljus

VIKTIGT!

 

Lämna aldrig ett brinnande ljus -

håll det under uppsikt!

 

Håll brinnande ljus utom räckhåll för barn,

husdjur och material som kan ta eld!

♥ Låt ljuset brinna i cirka 3 timmar åt gången. Bränner

du ljuset för korta stunder i taget brinner ljuset ner i

mitten och det bildas en tunnel.

 

 

 

 

♥ Ställ inte ljuset på ömtåliga ytor. Glaset kan bli

varmt, särskilt när ljuset brunnit ner en bit i glaset,

och kan då skada underlaget.

 

 

 

 

♥ Locket fungerar både som skydd mot damm och värme och håller ditt ljus fint längre. Ställ ljuset på

locket om du är osäker på underlaget.

 

 

 

 

♥ Innan du tänder ditt ljus; korta ner veken till 0,7 cm

vid behov. Det förhindrar att veken sotar och att lågan

blir för hög.

 

 

 

 

♥ Blir lågan för låg? Släck ljuset och skopa ur en del

av vaxet.

 

 

 

 

♥Blir lågan för hög? Släck ljuset och klipp av en bit

av veken.

 

 

 

 

 

 

♥ Centrera veken när du släckt ljuset och innan vaxet

har stelnat.

 

 

 

 

 

♥ Släck ljuset om lågan blir för hög eller sotar mycket.

 

 

 

 

 

 

♥ Spill av sojavax tas bort med varmt vatten och tvål

eller såpa.

 

 

 

 

 

♥ När ditt ljus är slut kan du försiktigt diska ren

glasbehållaren och använda den till annat.

 

 

 

 

 

♥ För att förhindra färgförändring bör ljuset hållas

undan solljusexponering.

 

 

 

 

♥ Förvara ditt ljus torrt och i en temperatur som inte

överstiger 28 grader eller understiger 10 grader så

förhindrar du deformering och sprickbildning.